วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ภูเก็ตพร้อมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ครั้งที่ 62


จังหวัดภูเก็ตพร้อมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 62 วันที่ 19-21 ธ.ค.นี้ โชว์ผลงานนักศึกษาทั้งภาคใต้
      
       
นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องในภาคใต้ เรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 โดยมี นายชลำ อรรถธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 14 จังหวัดภาคใต้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ โรงแรมภูเก็ต เมอร์ลิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
      
       นายชลำ กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพป.) ได้กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2555 ภายใต้คำขวัญสุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะการแสดงเวทีการประกวดการแข่งขัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานของผู้บริหาร ครู นักเรียน เพื่อเป็นเวทีหนึ่งในการสนับสนุนให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และศักยภาพในด้านกิจกรรมกีฬา ศิลปะ การแสดง และการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่างๆ อันเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต ตลอดจนเพิ่มพูนทักษะการดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
      
       นายชลำ กล่าวอีกว่า กิจกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 62 มีกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมศักยภาพเด็กด้ามขวาน เป็นการประกวด และการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมนิทรรศการล้ำหน้า เป็นการจัดนิทรรศการผลงานของเขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรมศิลป์ปักษ์ใต้วิถี เป็นการนำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ เช่น การสาธิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง กิจกรรมเยือนถนนวัฒนธรรม เป็นการเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดภูเก็ต กิจกรรมนวัตกรรมการศึกษาและกิจกรรมสัมมนาวิชาการ โดยจะมีคณะครู อาจารย์ นักเรียน เจ้าหน้าที่จาก 36 เขตพื้นที่การศึกษาในภาคใต้ เข้าร่วมกว่า 10,000 คน ในช่วงการจัดกิจกรรมดังกล่าว
      
       ด้าน นายไมตรี กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตมีความพร้อมในทุกด้าน โดยเฉพาะสถานที่พัก การดูแลรักษาความปลอดภัย และสถานที่จัดการแข่งขัน แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังเป็นห่วงเรื่องการจราจร เนื่องจากมีคณะครู อาจารย์ นักเรียน เข้าร่วมจำนวนมาก ประกอบกับมีศูนย์การแข่งขันมากถึง 32 ศูนย์ แต่คิดว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจคงจะมีการวางแผนเพื่อจัดการระบบจราจรในช่วงดังกล่าวให้สะดวกยิ่งขึ้น
ข้อมูลจาก.. ASTVผู้จัดการออนไลน์

ไม่มีความคิดเห็น: