วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

นักเรียนกว่า 800 คนเลือกสอบตรงเข้า มอ.ภูเก็ต
 มอ.วิทยาเขตภูเก็ต ต้อนรับนักเรียนกว่า 800 คน สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ หลังที่เลือกสอบโดยตรง ปีการศึกษา 2556
      
       วันที่ 28 ม.ค. 56 รองศาสตราจารย์ภูวดล บุตรรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต กล่าวต้อนรับ นักเรียนผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2556 เพื่อเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ซึ่งในปีนี้มีนักเรียนเลือกเอนทรานซ์โดยตรงทั้งสิ้นกว่า 800 คน โดยก่อนการสอบสัมภาษณ์ ผู้บริหารจากคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม คณะการบริการและการท่องเที่ยว คณะวิเทศศึกษา และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้ร่วมชี้แจงรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนของคณะ
      
       พร้อมกันนี้ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตภูเก็ต และผู้จัดการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมกันให้ข้อมูลด้านทุนการศึกษา และรายละเอียดการจองหอพักนักศึกษาอีกด้วย

ข้อมูลจาก.. ASTV Manager ภาคใต้

ไม่มีความคิดเห็น: